Disclaimer

Deze website is eigendom van BV ovve BVBA Pylyser Boekhouding en Fiscaliteit

 

Contactgegevens

Pylyser boekhouding en fiscaliteit BV ovve BVBA

Priorijlaan 1 (kantoor)

8434 Westende

O.N. 0465 555 161

telefoon         059/30 69 59

fax                  059/30 69 60

email info@pylyser.be

Door de toegang en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

Eigendomsrecht

De inhoud van deze site, met inbegrip van alle foto’s, teksten, zijn eigendom van BVBA Pylyser, voornoemd.

Om bepaalde zaken van de website te gebruiken of te reproduceren dient u ons schriftelijk te contacteren en toestemming te vragen.

 

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van informatieve en algemene aard; de informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een professioneel, persoonlijk of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds ons kantoor contacteren.

Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie; indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo  snel mogelijk recht te zetten.

BVBA Pylyser kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, verzoeken wij u ons daarop te willen wijzen.

 

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BVBA Pylyser geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BVBA Pylyser kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

BVBA Pylyser verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of voor andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website; in geval van geschil is de rechtbank van Brugge, afdeling Oostende, bevoegd.

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy