Controle

Fiscale controles zijn vandaag de dag niet meer te onderschatten; een gebrekkige boekhouding en slordig dossier kan zelfs leiden tot het einde van de onderneming ! terug is een voorbereid man er twee waard; hoe zorgen we ervoor dat de boekhouding bewijskrachtig en controleerbaar is.

Wat zijn de rechten en plichten van de controleur? Welke jaren kunnen gecontroleerd worden, wat moet ik allemaal bijhouden? Hoe stel ik een dagontvangsten – of kasboek op?

Wat moet ik en moet ik niet kunnen voorleggen? Wat is een normale winstmarge of winst voor gelijkaardige zaken?

Wij hebben de nodige expertise opgebouwd om u te begeleiden en verdedigen bij de overheidsinstanties.

Steeds trachten wij te werken naar een aanvaardbaar akkoord voor betrokken partijen; daarbij zorgen wij voor de verdere fiscale opvolging of indiening van bezwaarschriften.

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy