Consultancy

Algemeen

 

Wij stellen vast dat klanten diverse vragen of problemen hebben naast hun boekhoudkundig en fiscaal dossier.

Associaties in vrije beroepen

Verkopen van activa

Aangaan van kredieten

Persoonlijke financiële planning

Opvolging door de kinderen

Successieplanning

Investeringsbeslissingen

Subsidies

Haalbaarheid van projecten

Raadgevingen inzake organisatie en beheer van de onderneming

Overlaten of overnemen van bedrijven of afdelingen

Opstart van nieuwe ondernemingen

Fiscale optimalisatie van uw dossier

Ontbinding en vereffening van vennootschappen

Advies en begeleiding inzake familiale opvolging of aandelenoverdracht.

Waardebepaling van ondernemingen

Bijstand bij opstellen van overeenkomsten, zoals huur, management, aandeelhouders, …

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy