Overlaten - overnemen

Algemeen

 

Veel ondernemingen zijn over te laten of over te nemen; daarbij hebben zowel de kopende als verkopende partij hun eigen behoeften en verwachtingen.

Alles begint bij een correcte waardering waarbij een prijsvork wordt vastgesteld, zijnde een minimum en maximumprijs.

Deze prijs (waarde) zal dan afhangen van de sterkte van het dossier en de partijen.

Inzake waardering kan zowel de vermogenswaardering worden toegepast (reële waarde van uw diverse activa min uw openstaande passiva) of rendementswaardering (EBITDA, winst of cash flow)

Naast een correcte waardering zoeken wij ook mee naar een oplossing inzake financiering van het dossier en begeleiding bij de financiële instellingen en overheidsinstanties.

Wij hebben de nodige expertise opgebouwd door ervaring, studie en bijscholing om u terzake te begeleiden, al dan niet met derde partijen.

 

Specifiek

 

Een onderneming overnemen vergt een voorafgaand onderzoek (due diligence) van de onderneming en de boekhouding; zonder diepgaande en voorafgaande studie vallen er gegarandeerd ‘lijken uit de kast’ en zal de overname voor financiële en andere problemen zorgen.

Alle fiscale, boekhoudkundige en financiële implicaties dienen bestudeerd te worden, in samenspraak met alle betrokken partijen.

Wij leveren hierbij de nodige diensten en bijstand, op een professionele, objectieve en neutrale manier.

Neemt u de aandelen over, het handelsfonds, de eenmanszaak, enkel de activa? Hoe zal u de overname financieren, welke eigen inbreng kan u voorzien, welke waarborgen wil u stellen en hoe regelt u dit juridisch en familiaal? Allemaal veel vragen waar per dossier een ander antwoord van toepassing is.

 

Een onderneming overlaten aan de prijs welke u in uw hoofd voorziet, vergt een jarenlange voorbereiding; een correcte boekhouding, mooie cijfers, rendementen en referenties zullen de overname enorm vergemakkelijken.

Wat hou ik over van mijn overnameprijs, waar dien ik rekening me te houden en waar stopt mijn verantwoordelijkheid?

Terug allemaal vragen met een afzonderlijk antwoord per dossier.

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy