Boekhouding - Fiscaliteit

Algemeen

 

De boekhouding vormt de basis van onze consultancy en begeleiding; de wet voorziet in een volledige, controleerbare en bewijskrachtige boekhouding; aan ons om samen met u dit op punt te stellen, zeker in de huidige economische en financieel  moeilijke tijden.

De talrijke verplichtingen inzake BTW, aangiftes, fiscale bijlagen enz, alsook de korte antwoord- of indieningstermijnen verplichten ons steeds asap alles bij te werken en heel kort op de bal te spelen.

Een goede samenwerking en verstandhouding met de klant is daarbij cruciaal.

Wij voeren zowel eenvoudige boekhoudingen, zijnde het opstellen  van exploitatierekeningen voor eenmanszaken, als dubbele boekhoudingen, zijnde de jaarrekening voor vennootschappen.

De overheid wordt meer en meer een boete administratie zodat de boekhouding meer en meer een bittere noodzaak wordt, maar ook een echt beleidsinstrument.

 

 

Specifiek

 

 • Bijhouden van de diverse dagboeken, zijnde aankoop-, verkoop, financiële en diverse dagboeken
 • Bijhouden van de diverse historieken van de grootboekrekeningen, klanten en leveranciers
 • Opstellen van de  nodige BTW aangiftes per maand of kwartaal
 • Opstellen van de jaarlijkse BTWlisting en andere verplichtingen
 • Opmaak van de intracommunautaire aangiftes
 • Opmaak van de exploitatierekeningen voor eenmanszaken
 • Opmaak van de jaarrekening voor vennootschappen
 • Opmaak van tussentijdse resultaten
 • Periodieke rapporteringen
 • Neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België
 • Opmaak van de aangiftes personenbelasting met de nodige bijlagen
 • Opmaak van de aangiftes vennootschapsbelasting met de nodige bijlagen
 • Opmaak van de fiches 281.20 (lonen en voordelen alle aard bedrijfsleiders)
 • Opmaak van de fiches 281.50 (erelonen)
 • Electronische indiening van alle aangiftes en fiches
 • Opmaak van de nodige wettelijke verslagen (algemene vergadering, bestuur)
BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy