2014-007 Beperking van cashbetalingen

Beperking van cashbetalingen

Sinds 1 januari 2014 is de grens voor betalingen in cash geld verlaagd van €5.000,00 naar €3.000,00.

 

  • Verkopen door handelaren en dienstverleners

-       Is de prijs (incl. btw) kleiner dan €3.000,00, dan mag het totaal cash betaald worden

-       Is de prijs (incl. btw) gelijk aan of groter dan €3.000,00, dan mag tot 10% van de prijs cash betaald worden, met een maximum van €3.000,00

Het is niet toegelaten om een verkoop kunstmatig te splitsen in verschillende delen (minder dan €3.000,00) om zo de beperking te ontwijken.

Voorbeeld:

U koopt een fiets van 2.900,00 €: u mag deze volledig cash betalen.

U koopt een fiets van 3.100,00 €: u mag slechts 310,00 € cash betalen !

 

  • Immobiliënverkopen

Cashbetalingen zijn verboden, zowel voor kopers, verkopers, particulieren als handelaars.

 

  • Inkopen door een handelaar in edelmetalen

Hetzelfde onderscheid wordt gemaakt als bij de verkopen door handelaren en dienstverleners

 

  • Inkopen van koperen kabels door een schroothandelaar

Cashbetalingen zijn verboden

 

  • Verkopen door een particulier

Enkel beperkingen voor de verkoop van gebouwen (€0), edele metalen (€3.000) en koperen kabels (€0)

 

Geregeld worden controles uitgevoerd. Bij overtreding kan een boete worden opgelegd van maximum 10% van het onwettelijk cash betaalde bedrag, met een maximum van €1.350.000,00...

Zowel de verkoper als de koper kunnen aansprakelijke gesteld worden voor het betalen van deze boete….

Gelieve dus uw klanten terdege te informeren.

 

Interessante link:

0800/120 33

Info.eco@economie.fgov.be

 

 

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy