2014-005 Nieuwe RSZ-aanpak voor betaling bijdragen werkgevers

Nieuwe RSZ-aanpak voor betaling bijdragen werkgevers

 

Veel zelfstandigen hebben het moeilijk om tijdig al hun RSZ-verplichtingen te voldoen, lees tijdig te betalen aan de RSZ administratie; hoge kostprijs van personeel, weet u wel….

 

Door een reorganisatie van het inningsproces en een snelle, heldere en proactieve communicatie wil de RSZ werkgevers beter begeleiden bij de betaling van sociale bijdragen. Men hoopt op die manier betalingsmoeilijkheden tijdig aan het licht te brengen en werkgevers een gerechtelijke procedure te besparen.

  • De drempel voor het betalen van voorschotten op de verschuldigde sociale bijdragen daalt van € 6.197 naar € 4.000 (vanaf 5/2/14)
  • De RSZ neemt vanaf december 2013 zelf gericht contact op met werkgevers (vlak voor en na de wettelijke vervaldatum) om hun betalingsstatus te bespreken, waarbij eventueel een minnelijk afbetalingsplan wordt voorgesteld (u zou dus wel eens een telefoon kunnen krijgen)
  • Laattijdige betalers krijgen sneller een aanmaning toegestuurd, met expliciete vermelding verhoogde interesten bij extra vertraging en gerechtelijke stappen bij niet-betaling voor de betalingsdeadline
  • De fase van gerechtelijke vervolging kan, indien nodig, eerder ingezet worden. Het document die deze fase inleidt wordt, net als de eerste aanmaning, gebruiksvriendelijker

Ons advies is eveneens om proactief te werk te gaan en bij moeilijkheden niet de kop in het zand te steken maar spontaan de RSZ administratie te contacteren (schriftelijk) via uw sociaal secretariaat of boekhouder en een afbetalingsplan voor te stellen en na te leven; de boetes en intresten lopen immers op en verzwaren uw factuur gevoelig….

Wat verkiest u trouwens inzake klanten die u niet betalen…?

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy