2014-004 BTW aftrek op voertuigen

BTW aftrek op voertuigen

 

Tot eind 2012 was de BTW aftrek inzake rollend materieel ‘relatief simpel’:

BTW op personenwagens maximaal 50% aftrekbaar

BTW op lichte vracht, moto’s, enz maximaal 100% aftrekbaar.

In de praktijk werd vastgesteld dat deze ‘maxima’ vanzelfsprekend werden toegepast.

Nu wordt de BTW administratie een stuk strenger terzake en zal de maximale aftrek niet zomaar meer getolereerd worden.

Meer bepaald wil de fiscus ook de bedrijfswagens aanpakken die geregeld in het kader van een arbeidsvergoeding aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld, waar dan vastgesteld wordt dat deze wagen enkel voor woon-werk wordt gebruikt.

PERSONENWAGEN

Hier wordt de 50% aftrek aangevochten.

Meer bepaald worden nu 3 methodes voorgesteld om uw BTW aftrek te rechtvaardigen:

 

METHODE 1: RITTENBOEKJE

U houdt een rittenboekje bij…

Meer bepaald houdt u manueel en dagelijks al uw ritten bij, al dan niet op computer, ipad, software enz.

Dit rittenboekje bevat om:

Datum van de rit, begin- en eindadres, afgelegde km per rit, totaal afgelegde km per dag.

 

Per jaar houdt u ook de begin- en eindstand van uw kilometers bij.

U dient dit te doen PER VERVOERMIDDEL in uw onderneming, dus eigenlijk ook voor uw moto of lichte vracht….

Op basis van bovenstaande bepaalt u dus het beroepspercentage, waarbij de 50% nog steeds geldt als maximum voor de personenwagens. (en dus niet meer als zodanig wordt aanvaard.)

 

METHODE 2: RAMING

% privé = [afstand woon-werk *2 (tweemaal daags) * 200 (geraamde werkdagen) + 6.000] * 100

                                                                       Totaal km per jaar

% beroep = 100% - % privé

 

Hoe groter het woon-werkverkeer, hoe minder interessant.

U kan methode 1 en 2 combineren, en per vervoermiddel bepalen.

 

Voorbeeld:

U woont 25 km van uw vaste plaats van tewerkstelling en legt 25.000 km af per jaar.

Raming BTW aftrek% = (25*2*200 + 6000) * 100 = 64%

                                               25.000

Recht op aftrek = 100% - 64% = 36% (ipv nu 50% …)

 

Belangrijke opmerking :

Wanneer de woonplaats samenvalt met de plaats van tewerkstelling wordt de afstand woon-werkverkeer nul. (Dit heeft als gevolg dat de aftrek van 50% blijft behouden)

 

METHODE 3: FORFAIT

Indien u over meerdere voertuigen beschikt kan u opteren voor een algemeen forfait van 35%.

Methode 3 is niet combineerbaar met methode 1 en 2 en moet minimaal vier kalenderjaren worden aangehouden.

 

LICHTE VRACHTWAGENS

Hier wordt de 100% aangevochten.

 

METHODE 4: FISCALE LICHTE VRACHTWAGENS

Voor de fiscale lichte vrachtwagens is er een algemeen forfait van 85%

Mits aan 3 voorwaarden voldaan :

* het vervoer van goederen moet een kenmerkend element zijn voor de economische activiteit

* het type moet verband houden met de economische activiteit

* de bestuurder moet de uitvoerder zijn van de economische activiteit

100% aftrek voor lichte vracht kan dus enkel nog via methode 1 – bewijs van kilometers !

Indien deze 3 voorwaarden niet samen vervuld zijn : val je terug op het forfait van 35% …

 

Aan u de keuze dus….

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy