2014-001 BTW en diensten

BTW op diensten? (artikel 21 Wetboek BTW)

Elke handeling die geen levering van een goed is, wordt beschouwd als het verrichten van een dienst.

Deze is aan BTW onderworpen als de diensten in België worden verricht.

De plaats waar de dienst wordt verricht is in principe de plaats waar de dienstverrichter de zetel van zijn economische activiteit of een vaste inrichting heeft gevestigd.

 

Nieuwe regels vanaf 1/1/2010

Tussen belastingplichtigen (B2B)

Artikel 44: belastbaar waar afnemer/klant is gevestigd

De plaats waar de zetel van zijn bedrijfsuitoefening of vaste inrichting is gevestigd

Bij gebrek aan één van beide: woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de belastingplichtige die de diensten afneemt.

Binnen de E.E.R. wordt tussen BTW-plichtigen geen BTW aangerekend maar moet de ontvanger van de dienst de BTW in zijn aangifte voldoen.

Opgelet: het BTW nummer van de klant die geldig te zijn. (enkel E.E.R.)

U kan dit nazien via de volgende link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html

 

Buiten de E.E.R.

Hier moeten we ook kijken naar de schuldenaar van de BTW (artikel 51, §1, 1ste)

De dienstverrichter (Belgische onderneming) dient Belgische BTW aan te rekenen aan de buitenlandse klant.

De buitenlandse klant kan dan wel deze BTW terugvragen via een procedure VAT REFUND.

 

 

Aan niet belastingplichtigen (B2C)

Artikel 45:         belastbaar waar dienstverlener is gevestigd

 

Uitzonderingen

  • Diensten mbt onroerend goed: plaats waar onroerend goed is gelegen
  • Personenvervoer (bussen, taxi’s, …)
  • Evenementen (beurzen, tentoonstellingen, ….)
  • Restaurant- en cateringdiensten
  • Verhuur op korte termijn van vervoermiddelen
  • Schepen, vliegtuigen, ….

We gaan hier niet verder in op deze uitzonderingen.

 

 

 

Voorbeelden

 

Een Nederlands marketingbedrijf verricht een marktstudie in opdracht van een Belgische onderneming.

Oplossing:

Is dus B2B

De plaats van de dienst is waar de klant is gevestigd, dus België.

‘verlegging van heffing – de schuldenaar van de BTW is de Belgische onderneming.

Praktisch:

De Nederlandse firma vermeldt gewoon: “B2B: verlegging van heffing” op de factuur.

De Belgische klant voldoet de BTW via opname in zijn BTW aangifte. (vak 82/88 en 55/59)

 

Een Belgische vennootschap factureert managementprestaties aan een Franse onderneming.

Oplossing:

De plaats van de dienst is Frankrijk.

‘verlegging van heffing – de schuldenaar van de BTW is de Franse onderneming.

Praktisch:

De Belgische onderneming vermeldt gewoon: “B2B: verlegging van heffing” op de factuur.

De Franse klant voldoet de BTW via opname in zijn BTW aangifte.

 

Een Belgisch boekhoudkantoor verricht een dienst voor een Amerikaanse onderneming.

Oplossing:

Is dus B2B

Buiten de E.E.R.: Belgische BTW aanrekenen.

Praktisch:

Het Belgisch boekhoudkantoor neemt de dienst op in vak 47 en stort de BTW door via zijn aangifte.

De Amerikaanse klant kan geen Belgische BTW aftrekken in Amerika (Amerika zal de Belgische staat niet sponsoren…) maar kan wel deze Belgische BTW terugvragen aan de Belgische staat via de procedure VAT REFUND.

 

VAT REFUND

Via INTERVAT => VAT REFUND.

Dit kan nu via electronische weg waar u alle gegevens dient in te vullen, en na een beknopte controle, dit geld kan laten terugbetalen.

(gegevens leveranciers, klant, factuur, rekeningnummer, …)

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy