2012-001 Voordelen alle aard firmawagen

VAA FIRMAWAGEN

 

De firmawagen…. Er is wat over gesproken en geschreven de laatste tijd….

Je zal maar boekhouder of fiscalist zijn dezer dagen; niet geklaagd, zo voelen wij ons ook eens belangrijk.

 

Meer bepaald krijgen wij als fiscalist geregeld de vraag wat de klant nu best zou doen… was er maar een simpel antwoord te geven.

Toch kort hierna enkele verduidelijkingen terzake; daarnaast lijkt het ons duidelijk dat er geen eenvormig antwoord is, alsook geen wonderoplossing.

 

Wij gaan alvast uit van het volgende vanaf het inkomstenjaar 2012:

De regel zal gelden voor ELKE personenwagen in een Belgische vennootschap, dus niet voor eenmanszaken, ‘echte’ lichte vracht, pick ups , moto’s, privé-wagens, enz.

Hebt u twee firmawagens in de vennootschap, dan betaalt u voor elke wagen een VAA.

Men houdt geen rekening meer met aantal gereden (privé) kilometers.

Dit VAA komt op uw loonfiche als bedrijfsleider (of bediende) van de BVBA en vormt dus een bijkomend loon.

Reken gemiddeld op een belastingpercentage van 50%, alsook een stijging van uw sociale bijdragen.(gemiddeld 22%, per kwartaal te betalen)

Op gebied van BTW (indien BTWplichtig) veronderstellen wij dat er nog steeds op het VAA BTW moet herzien worden, zijnde VAA * 0,078766, of VAA /1,0855 – VAA)

Nogal technisch maar daarvoor hebt u een boekhouder….

Het feit of de auto nu geleend of geleased is , of dat u persoonlijk nog een auto hebt, of dat u geen privé kilometers doet met de firmawagen, enz enz., wij vrezen dat dergelijke zaken geen uitweg zullen bieden.

Probleem is dat de controleurs het ook (nog) niet weten, er zijn nog niet genoeg richtlijnen en bovendien doen ze pas in 2014 controle over 2012….

Probleem is dat u en wij vandaag reeds een ‘strategie’ terzake moeten ontwikkelen….

 

Globaal gesteld natuurlijk kan u veel problemen vermijden door het volgende in overweging te nemen:

  • Let bij aankoop op de CO2 uitstoot alsook catalogusprijs.

Wie met een dure en vervuilende wagen op naam van zijn BVBA wenst te rijden zal er ook dik voor betalen.

Wij vragen elke klant om aan zijn garagist een attest te vragen inzake de CO2uitstoot alsook de catalogusprijs van zijn firmawagen; wie gaat dit anders bepalen…?

Over die catalogusprijs zal ook nog wat gediscussieerd worden; bovendien komt de fiscus nu ook nog af met de 300% taxatieregel voor alle tekorten…beter juist rekenen dus.

 

Privé doet u natuurlijk wat u wil, en koopt u wat u wil, zolang u dit financieel kan verantwoorden.

Dit brengt ons bij een pertinente vraag:

Koop ik de wagen privaat aan of via de vennootschap?

Volgende argumenten dienen bekeken te worden:

 

PRIVATE AANKOOP

Fiscaal kunnen de kosten mbt de wagen (afschrijving op de aankoop, brandstof, verzekering, BIV, verkeersbelasting, enz) niet ingebracht worden, alsook is er geen BTW aftrek.(max. 50%)

Voor wie niet BTW plichtig is (bijv , makelaars verzekeringen, dokters of advocaten) is de BTW toch niet aftrekbaar, zij zullen dus vlugger opteren om de auto privaat aan te kopen.

Financieel is het zo dat u de auto ZELF moet betalen; daarvoor moet u dus uw eigen middelen (loon, rekening courant, enz) aanspreken; wij stellen vast dat het in de praktijk veel makkelijker is de BVBA te laten betalen of financieren voor de wagen. (met bruto geld dus ipv netto geld dus)

 

Daarnaast kan u uw eigen wagen ofwel VERHUREN aan uw BVBA, ofwel een KOSTENVERGOEDING vragen aan uw BVBA voor beroepsmatig gereden kilometers.

Inzake kostenvergoeding aanvaardt de fiscus het overheidsforfait, zijnde op heden 0,3352 € per km voor het werk; mogen wij nogmaals benadrukken dat woon-werkverkeer privé kilometers zijn !

Praktisch gezien dient u dus maandelijks uw beroepsmatige kilometers bij te houden (bewijzen), en uw BVBA deze te laten uitbetalen.

Bijvoorbeeld:

maand januari 2012:      volgens interne lijst 1650 kmvoor het werk gereden, is een vergoeding van 553 € welke u belastingvrij kan ontvangen, en een onkost betreft voor uw BVBA.

Deze onkost is wel te beperken in de verworpen uitgaven, conform tabel zie verder.

 

De fiscus hanteert nu ook de regel dat een kostenvergoeding bij meer dan 24.000 km niet meer zal aanvaard worden.

Men moet dus de beroepskm kunnen aantonen en aantonen dat de vergoeding effectief een terugbetaling is van onkosten en daarvoor is gebruikt.

U betaalt dan ook alle autokosten zelf, aankoop, brandstof, verzekering, onderhoud, enz…

 

U kan uw wagen ook VERHUREN aan uw vennootschap; vraag daarbij is of de BTW niet zal eisen dat u persoonlijk BTW plichtig wordt en BTW dient aan te rekenen (en maar 50% aftrekbaar…) – wij menen van niet; bovendien moet u de huur aangeven als roerend inkomen, zijnde belastbaar aan 15% (of nu 21%??) (weliswaar na aftrek van 15% forfaitaire kosten), plus bijkomende gemeentebelastingen.

De hamvraag daarbij is HOEVEEL huur u kan of mag aanrekenen?

Bovendien kan de fiscus stellen dat u de auto ook privé gebruikt en toch een VAA belasten…tenzij u enkel verhuurt voor de beroepskilometers, voer voor discussie dus. (dit is dus een zwaar tegenargument om uw auto te verhuren…)

Zorg in dergelijk geval wel voor een contract tussen vennootschap en verhuurder, bijvoorbeeld enkel verhuur voor de beroepskilometers.

Eventueel vraagt u een ‘lage’ huur en laat u de jaarlijkse kosten wel nog betalen door de BVBA.

Sommige leggen ons de offerte voor van een leasingfirma, waar een degelijke wagen al gauw 1.000 € per maand kost…

Ofwel rekent u zelf uit:

Bijvoorbeeld:

Aankoop:         50.000 € - afschrijving 10.000/jaar

Geraamde andere autokosten per jaar: 5.000 €

Samen dus 15.000 €/jaar

20.000 € beroepskilometers

Dit betekent algauw dus 0,75 € per kilometer.

Terug is deze kost fiscaal beperkt in de vennootschap (afh. van CO2 uitstoot terug); bovendien is er de vraag of de controleur deze huur zomaar als kost zal aanvaarden.

De fiscus mag niet zomaar oordelen over de soort wagen waar u mee rijdt, maar er bestaat wel een artikel inzake overdreven beroepskosten…

U begrijpt het: fiscale onzekerheid troef, schiet niet op de postbode voor al dat slechte nieuws L

 

VENNOOTSCHAP

Fiscaal kunnen de kosten afgetrokken worden, weliswaar beperkt ifv de CO2 uitstoot.

DIESEL                       BENZINE         NIET AFTREKBAARHEID

>60-105gr                     >60 – 105gr      10%

106-115gr                     106-125gr         20%

116-145gr                     126-155gr         25%

146-170gr                     156-180gr         30%

171-195gr                     181-205gr         40%

>195gr                         >205gr             50%

 

Dit geldt dus voor alle kosten inzake de firmawagen in de BVBA, zoals afschrijving, verzekering, BIV, onderhoud, enz.; BTW is maximaal 50% aftrekbaar.

Brandstofkosten worden altijd 25% beperkt.

Inzake het VAA wordt vanaf 2012 nu ook 17% opgenomen onder de verworpen uitgaven.

 

In dit geval wordt men als bedrijfsleider of bediende dus belast op het zogenaamde VAA; alle kosten komen ten laste van de vennootschap.

De BTW is maximaal ook 50% aftrekbaar.

 

Financieel is het natuurlijk veel interessanter dat de BVBA de wagen koopt; wij noemen dit betalen met bruto geld ipv met netto geld (bijv uw loon na belastingen en sociale bijdragen.

 

Geresumeerd raden wij aan ‘oude’ en dure wagens uit de vennootschap te halen; ofwel verkoopt u de wagen aan derden ofwel gewoon aan uzelf, zeker indien de wagen is afgeschreven.

Uw auto verhuren kan ook een optie zijn, maar hier is er dus de discussie omtrent de aangerekende huurprijs.

Belangrijk argument is naast het fiscale echter ook het financiële: privaat is er meestal niet veel geld over om een wagen te kopen…

 

Wij wachten nog op verdere interne instructies of richtlijnen terzake.

Aan u om er nog eens over na te denken…

 

 

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy