2011-011 Nieuwe fiscale maatregelen 2012

NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

 

* Taks op omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten :

Bij de omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde effecten en in effecten op naam, wordt een taks van 1% geheven op de omzettingen in de loop van 2012 en van 2% op de omzettingen in de loop van 2013. (hierbij verwijzen we naar adviesbrief 2011/010)

 

* Stijging roerende voorheffing :

De roerende voorheffing op intresten en dividenden wordt gelijkgeschakeld op een uniek percentage van 21%.

Hierop bestaan 4 uitzonderingen :

  • De roerende voorheffing op spaarrekeningen blijft 15 % (voor het deel boven het vrijgestelde bedrag, zijnde intresten tbv 1.770 €)
  • De roerende voorheffing op liquidatieboni blijft 10%
  • Het tarief van de roerende voorheffing op dividenden en intresten die nu aan de roerende voorheffing van 25% zijn onderworpen, blijft ongewijzigd
  • De roerende voorheffing op staatsbons waarvan de intekenperiode van 24/11/2011 tot 2/12/2011 liep, blijft 15 %

 

Daarenboven komt er ook een bijkomende heffing op roerende inkomsten boven de 20.000,00 euro van 4%. Deze heffing zal niet gelden voor de intresten en dividenden die de voorheffing van 25% hebben ondergaan. Ze geldt ook niet voor de liquidatieboni en de inkomsten uit gereglementeerde spaarrekeningen.

  

* Voordelen van alle aard :

Het forfait voor de bepaling van het voordeel van alle aard voor gratis verwarming en elektriciteit voor de bedrijfsleiders en directiepersoneel wordt opgetrokken :

  • 1.820,00 euro per jaar voor verwarming
  • 910,00 euro per jaar voor elektriciteit

 

Voordeel voor gratis woonst :

Het coëfficiënt dat wordt gebruikt om het belastbaar voordeel voor de gratis woning vast te leggen, wordt vermeerderd tot 3,8 voor de gebouwen met een kadastraal inkomen hoger dan 745,00 euro. Dit wil zeggen dat dit voordeel bijna verdubbeld, we verduidelijken dit in een voorbeeld.

 

Toekenning door een rechtspersoon, van een woning met een niet-geïndexeerd K.I van meer dan 745,00 euro.

 

Vroeger gebeurde de berekening als volgt :

1.500,00 (geïndexeerd KI) x 100/60 x 2 x 5/3 = 8.333,33 euro (gemeubileerde woning)

1.500,00 (geïndexeerd KI) x 100/60 x 2 = 5.000,00 euro (andere onroerende goederen)

 

Berekening volgens de nieuwe regel :

1.500,00 (geïndexeerd KI) x 100/60 x 3,8 x 5/3 = 15.833,33 euro (gemeubileerde woning)

1.500,00 (geïndexeerd KI) x 100/60 x 3,8 = 9.500,00 euro (andere onroerende goederen)

  

Voordeel van alle aard bedrijfswagens :

Momenteel wordt het belastbaar voordeel voor het gebruik van een bedrijfswagen bepaald in functie van een forfaitair bepaalde afstand tussen woon en werkplaats en de CO2-uitstoot.

Dit systeem wordt omgevormd in 2012.(we verwijzen naar onze adviesbrief 2011/009)

Vanaf 2012 wordt het voordeel bepaald in functie van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het voertuig.

De cataloguswaarde omvat volgende zaken : de gefactureerde waarde met inbegrip van de de btw en opties, zonder rekening te houden met de kortingen, verminderingen, afslagen en ristorno’s.

  

Pensioensparen :

Pensioensparen leverde in het verleden een belastingvermindering tussen de 30% en de 40% op. Vanaf 2012 zal dit percentage vastgesteld zijn op 30%.

 

Dienstencheques :

De dienstencheques worden duurder in 2012. Vanaf 2012 betaal je 8,50 euro in plaats van 7,50 euro per dienstencheque.

 

Energiebesparende investeringen :

Hier zullen we 2 categorieën onderscheiden :

 

Het ‘oude’ stelsel :                                                                Het ‘nieuwe’ stelsel :

Uitgaven voor zonnepanelen                                     Vanaf 2012 enkel nog een

Uitgaven voor dubbele beglazing                             belastingvermindering voor uitgaven

Uitgaven voor isolatie van daken,                             voor isolatie van daken

muren en vloeren

Uitgaven voor onderhoud van stookketels                                                                         

 

Voorwaarden                                                            Voorwaarden

Alle betalingen gedaan in 2011                                 Alle betalingen gedaan in 2012 waarvan het

De betalingen gedaan in 2012                                   contract niet afgesloten is voor 28/11/2011

als het contract afgesloten is

voor 28/11/2011

 

Welke voordelen levert dit op :                                 Welke voordelen levert dit op:

 

Belastingvermindering aan 40%                               Belastingvermindering aan 30%

3-jarige overdraagbaarheid                                        Geen overdraagbaarheid meer

Mogelijke omzetting naar belastingkrediet               Geen omzetting naar belastingkrediet

 

Notionele intrestaftrek :

Het tarief van de notionele intrestaftrek wordt teruggebracht tot 3%; (3,5% voor KMO’s)

In de toekomst zal er ook een beperking zijn van de overdraagbaarheid.

 

BTW op notarissen en gerechtsdeurwaarders :

De diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders werden tot op heden vrijgesteld van BTW.

Deze vrijstelling wordt opgeheven vanaf 1/01/2012.

 

BTW op betaaltelevisie :

De BTW op betaaltelevisie wordt vanaf 1/01/2012 van 12% naar 21% gebracht zodat alle bestaande mogelijkheden voor de radio of televisieontvangst onderworpen worden aan eenzelfde tarief.

 

Kortom heel wat nieuwe maatregelen voor het komende jaar, stof tot nadenken.

Maar al deze zaken moeten nog in wetteksten verschijnen want nu zijn er nog veel onduidelijkheden. Dit zal voor volgend jaar zijn.

 

Bij deze wensen wij jullie allemaal een prettig eindejaar….

 

Peter Pylyser en medewerkers

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy