2011-010 Di Rupo en uw NV

DI RUPO EN UW N.V.

 

Hebt u een BVBA of een eenmanszaak, dan is het volgende niet van toepassing voor u; bent u aandeelhouder van een N.V. (Naamloze Vennootschap) dan leest u toch best even verder.

Een naamloze vennootschap wordt gekenmerkt door haar aandelen, deze zijn namelijk ‘aan toonder’; meer bepaald staat er dus geen naam op en is de bezitter ook de eigenaar; de N.V. was dan ook de gedroomde vennootschapsvorm om uw vermogen door te geven naar de volgende generatie; u gaf immers enkel de aandelen door, volgde wat spelregels en successie werd vermeden.

Sedert 2008 kunnen geen aandelen aan toonder meer worden gecreëerd worden, alleen nog aandelen op naam; sedertdien worden nog weinig N.V.’s opgericht…

 

Voor de bestaande N.V.s voorzag de Vennootschappenwet een overgangsperiode om de bestaande aandelen aan toonder op naam te zetten of te ‘dematerialiseren’, zijnde inschrijven op een effectenrekening (op naam) bij een bank.

De wet voorzag daarvoor tijd tot 31/12/2013.

 

Di Rupo was blijkbaar van oordeel dat al dat uitstel niet nodig is, en wenst vanaf 1/1/2012 een taks in te voeren van 1% voor 2012, en 2% voor 2013, inzake omzetting in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten.

 

En dan, denkt u?

N.V.’s zijn dikwijls ‘grotere’ vennootschappen, dikwijls ook patrimoniumvennootschappen die in de loop der jaren een bepaald ‘eigen vermogen’ hebben opgebouwd.

De vooropgestelde taks kan dan ook gevoelig oplopen.

Stel dat uw N.V. een eigen vermogen (zie passief op uw balans) heeft van 500.000 euro;

1% betekent dus 5.000 euro… wie zei alweer dat er geen vermogensbelasting bestond?

 

Als goede Belg indachtig merken we nu een rush op de notarissen, en die sukkelaars hebben zo al veel werk op het einde van het jaar, en bovendien moeten ze vanaf volgend jaar ook nog eens BTW rekenen op hun ereloon….

 

De notaris moet er dus voor zorgen dat uw statuten voorzien in aandelen op naam (artikels dus nalezen) – daarna kan u dus een effectenrekening laten aanleggen of een aandelenboek op naam laten invullen; best zorgt u voor een ‘vaste datum’, zijnde een bewijs dat u de aandelen op naam hebt gezet voor 31/12/2011 dus, u hebt nog een tiental dagen, tenzij u niet wakker ligt van 5.000 euro natuurlijk…

Uitstel heeft ook weinig zin, het moet toch gebeuren tegen eind 2013.

 

Geresumeerd:

  • Check uw statuten – eventueel aan te passen (verplicht notaris!)
  • Laat de aandeelhouder een aangetekende brief schrijven naar het bestuur (ook als dat dezelfde personen zijn) waarbij zij conform art. 462 W.Ven. de omzetting in effecten op naam vragen
  • Geef uw aandelen af aan de vennootschap (aandelen aan toonder zijn meestal gedrukt)
  • Schrijf de aandelen op naam in een aandelenboek of laat een effectenrekening creëren (bewaarloon raming % aan bank te betalen) en zorg dat alles getekend wordt
  • Vraag een ‘certificaat’ als aandeelhouder en laat dit eventueel registreren (25€ vast recht)

 

Zorg voor een bewijs dat dit gebeurde in 2011, via vaste datum (aangetekende brief, registratie, deurwaardersexploot, enz…)

  

De effectieve wet moet nog gestemd worden, een gewaarschuwd man/vrouw is er natuurlijk twee waard…

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy