2011-008 Vennootschapsbijdrage

VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE

 

Elke vennootschap moet binnen de drie maanden na neerlegging van haar oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds; dit staat los van de aansluiting van haar zaakvoerder(s) bij een sociaal verzekeringsfonds.

Deze maatregel bestaat al jaren en was (is) bedoeld om overschakeling naar vennootschap te ontmoedigen.

 

Voor 2011 bedraagt deze opnieuw eenmalig 347,50 €, indien het balanstotaal van uw vennootschap (jaar 2009) <= 604.112,25 €.

Ze bedraagt 852,50 € indien het balanstotaal hoger is.

 

Bij laattijdige betaling wordt er 1% per maand intrest gerekend.

De werkende vennoten, bestuurders en zaakvoerders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van deze bijdrage indien de vennootschap niet zou betalen.

 

Voor beginnende personenvennootschappen is een vrijstelling voorzien:

Zij kunnen gedurende de eerste drie jaar vrijgesteld worden op voorwaarde dat:

  • Ze ingeschreven zijn als handelsonderneming (geen burgerlijke vennootschap)
  • De zaakvoerders maximaal 3 jaar zelfstandige zijn geweest in een periode van 10 jaar voor de oprichting.
BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy