2011-005 Kosten van onthaal - reclamekosten

KOSTEN VAN ONTHAAL - RECLAMEKOSTEN

 

Veel ondernemingen houden wel eens een opendeurdag, een klantendag, feestelijke bijeenkomsten, openingen, enz met als doel de klanten uit te nodigen en hun product of dienst kenbaar te maken.

 

Inzake KOSTEN VAN ONTHAAL

FISCAAL          50% aftrekbaar

BTW                            kosten van spijzen en dranken niet aftrekbaar; de andere kosten zoals huur materieel, specfiek materieel of personeel in principe wel (maar opgelet voor de discussie terzake…)

 

Inzake RECLAMEKOSTEN

FISCAAL          100% aftrekbaar

BTW                 kosten van spijzen en dranken niet aftrekbaar

 

De grens tussen beide is niet altijd duidelijk te trekken, vandaar de definitie:

KOSTEN VAN ONTHAAL

Kosten gedaan voor onthaal en ontvangst, desgevallend gepaard met vermaak en ontspanning, van aan het bedrijf vreemde bezoekers, inzonderheid klanten en leveranciers, met het oog op het bestendigen of verstevigen van zakelijke relaties.

 

RECLAMEKOSTEN

Wanneer de betrokken activiteit hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de eindkoper in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling ervan de verkoop ervan te bevorderen.

  

Indien u dergelijke zaken hebt gepland voor uw bedrijf, tracht u deze dus best als reclamekost te

Gedetailleerde facturen kunnen hierbij helpen, alsook lijsten van uw invités, eventuele verkopen, enz.

Tracht ook het horeca-gedeelte apart op de factuur te laten plaatsen.

Bij een gezamenlijke factuur neemt de fiscus in principe 35% in aanmerking voor het horeca-gedeelte.

  

In elk geval is er veel rechtspraak terzake en heeft de BTWadministratie haar wetgeving (bij gebrek aan

regering) ook nog niet aangepast aan uitspraken van het Hof van Cassatie.

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy