2011-001 BTW op grond

BTW OP GROND

 

Tot nu toe was het altijd zo dat op grond registratierechten dienden betaald te worden, zijnde 10% in het Vlaams gewest; op de nieuwbouw (zijnde de gebouwwaarde min de grondwaarde) betaalde u dan 21% BTW.

Een gebouw wordt als nieuw beschouwd tot twee jaar na eerste ingebruikname. (punt van discussie soms)

Op bestaande woningen betaalt u altijd registratierechten. (10%)

Voor de volledigheid vermelden wij hierbij ook nog eens dat alle koop of verkoop van onroerend goed in België via een notariële akte dient te gebeuren, zijnde dus bij de notaris.

 

Vanaf 1/1/2011 is het zo dat nu ook op de grond BTW (21%) zal dienen betaald te worden, ingeval van gelijktijdige aankoop van een nieuw gebouw met bijhorend terrein, en als de verkoop gebeurt door dezelfde persoon.(bijvoorbeeld dezelfde vastgoedvennootschap)

Denk maar aan de nieuwbouw appartementen, verkopen van nieuwbouwwoningen, enz.

Voor de gewone particulier betekent dit dus een kostprijsverhoging, zijnde 11% op de grondwaarde. (21% - 10%)

Voor beroepsmatige gebouwen kan dit interessanter zijn, gezien de BTW dan dikwijls recupereerbaar is.

 

Er is geen BTW verschuldigd op de grondwaarde indien de grond en het gebouw door verschillende partijen wordt verkocht; sommige bouwfirma’s richten om die reden al aparte vennootschappen op.

Voor bestaande woningen verandert er een gewoon niets, daarop betaalt u gewoon registratierechten op de grond- en gebouwwaarde. (10%)

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy