2010-003 Forfaitaire verblijfsvergoeding buitenland

FORFAITAIRE VERBLIJFSVERGOEDING BUITENLAND

 

Wie geregeld in het buitenland verblijft, voor beroepsdoeleinden wel te verstaan…, kan fiscaal gebruik maken van de ‘forfaitaire’ verblijfsvergoedingen.

Voor de ambtenaren (van buitenlandse zaken) wordt jaarlijks een landenlijst opgesteld met vaste bedragen per dag verblijf ter plaatse.

Elk jaar wordt deze lijst aangepast en gepubliceerd.

 

De vergoeding verschilt per land, wat logisch is gezien de levensstandaard ook nogal kan verschillen.

 

De fiscus aanvaardt dat u dezelfde bedragen toekent aan uw personeel of bedrijfsleider, in voorkomend geval.

De vergoeding wordt beschouwd als ‘kosten eigen aan de werkgever’; dit betekent dat het fiscaal aftrekbaar is bij de werkgever en niet belastbaar bij de werknemer; het betreft namelijk terugbetaling van onkosten.(geen loon dus)

Meer bepaald wordt hierbij gedacht aan de kleinere verblijfkosten zoals eten, drinken, lokaal vervoer.

Hotel- en reiskosten kunnen nog extra worden afgetrokken.

 

De landenlijst vind je terug op de volgende website:

http://www.ejustice.just.fgov.be

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy