2010-001 Provinciebelasting

PROVINCIEBELASTING

 

De provincies hebben ook geld nodig; deze halen zij oa. uit een forfaitaire taks die u als zelfstandige of vennootschap dient te betalen.

Deze wordt berekend op basis van uw oppervlakte; indien deze niet hoger is dan 1000 m², bedraagt de taks forfaitair 93,00 €. (jaar 2010)

 

Alle provincies hebben een gelijkaardige taks.

 

U ontvangt daarvan binnenkort een ‘factuur’.

Ook indien u geen enkele ruimte hebt, bijv zelfstandig vertegenwoordiger, bent u toch deze taks verschuldigd.

 

Jaarlijks krijgt u ook de aangifte toegestuurd; u dient deze NIET terug te sturen, zolang er niets verandert aan adres of oppervlakte.

Desgevallend leest u best de ‘kleine lettertjes’ indien u in een speciale situatie verkeert.

 

Meer info ook op www.west-vlaanderen.be/belastingen

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy